კონკიას ამბავი: თუ ფეხსაცმელი მოერგება

A Cinderella Story: If the Shoe Fits

ჟ ა ნ რ ი
მუსიკალური
კომედია
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
მუსიკალური ვერსია კლასიკური კონკიას ამბავზე დაფუნებით, რომელშიც მოსამსახურე გოგონას იმედი აქვს რომ მიიღებს მუსიკალურ კონკურსში მონაწილეობას.
წ ე ლ ი
2016
I M D B
6
( 1424 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ