ცხოვრება ერთ დღეში

Life in a Day

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ადამიანების გულახდილი საუბრები დედამიწაზე ცხოვრების ერთ დღეზე. ცალკეული ადამიანების მონაყოლი, თავიანდ პირად ცხოვრებაზე, აერთიანებს და გვაჩვენებს მსოფლიო საზოგადოების ყოფას. სასაცილო ...
წ ე ლ ი
2011
I M D B
7.7
( 13851 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ