ქვიშის სასახლე

Sand Castle

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
საომარი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ერაყის ოკუპაციისას ამერიკელი ჯარისკაცების გუნდი ცდილობს დაიცვას პატარა სოფელი.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
6.3
( 8885 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ