კარგი, ცუდი, ბოროტი

The Good, the Bad and the Ugly

ჟ ა ნ რ ი
ვესტერნი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
სამოქალაქეო ომის დროს ველურ დასავლეთში იდუმალი მსროლელი დაიარება. მას არც სახლი აქვს, არც მეგობრები ჰყავს, არც მოკავშირეები, სანამ არ შეხვდება ორ ...
წ ე ლ ი
1966
I M D B
8.9
( 550705 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ