კორჟეტის ცხოვრება

My Life as a Courgette (Ma vie de Courgette)

ჟ ა ნ რ ი
საბავშვო
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
დედამისის გარდაცვალების შემდეგ, ზუჩინის კეთილი პოლიციის ოფიცერი დაუმეგობრდება. იგი მას ახალ სახლამდა მიაცილებს, სადაც მასთან ერთად სხვა ობლებიც ცხოვრობენ. აქ იგი მის ...
წ ე ლ ი
2016
I M D B
7.8
( 8121 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ