ღრმა ქსელი

Deep Web

ჟ ა ნ რ ი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
დოკუმენტური ფილმი რომელიც იძიებს ახალი ინტერნეტის - დაშიფრული, სახიფათო და უცნობის, წარმოქმნის საკითხს.
წ ე ლ ი
2015
I M D B
7
( 7261 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ