ზოოპარკის მფლობელის ცოლი

The Zookeeper's Wife

ჟ ა ნ რ ი
ისტორიული
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმი დაფუძნებულია ნამდვილ ამბავზე. ვარშავის ზოოპარკის თანამშრომლები ნაცისტებისაგან მალავდნენ ასობით ებრაელს ზოოპარკის ცარიელ გალიებსა და საკუთარ სახლში.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
7
( 15104 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ