ემისარი

The Age of Shadows (Miljung)

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
ისტორიული
ტრილერი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმში გადმოცემულია დაუკიდებელი ორგანიზაციის ანტიიაპონური ქმედებები სამხრეთ კორეაში. ჯგუფი ძალადობრივი გზით ცდილობდა მიეღწია კორეის დამოუკიდებლობისათვის.
წ ე ლ ი
2016
I M D B
7.2
( 3772 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ