სუიციდის მაღაზია

The Suicide Shop

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
საბავშვო
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ქალაქში სადაც მდორე და უინტერესო ცხოვრებაა, უკვე მრავალი წელია წარმატებით ფუნქციონირებს მაღაზია, სადაც გაყიდვაშია ყველაფერი რითიც თავის მოკვლა შეიძლება.
წ ე ლ ი
2012
I M D B
6.2
( 5575 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ