ბოროტების სავანე: წყევლა

Resident Evil: Damnation

ჟ ა ნ რ ი
საბავშვო
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ცნობილი კომპიუტერული ანიმაციის"ბოროტების სავანე: წყევლა"-ს გაგრძელება.
წ ე ლ ი
2012
I M D B
6.6
( 15808 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ