მეგრე: მიცვალებული

Maigret's Dead Man

ჟ ა ნ რ ი
კრიმი ნალური
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
მეგრე უცნობისაგან იღებს ზარს, რომელსაც ეშინია, რომ მოკლავენ. მეგრე მკვლელობის თავიდან აცილებას ვერ ასწრებს. მკვლელის დაჭერას იგი საკუთარი ვალად თვლის.
წ ე ლ ი
2016
I M D B
7.1
( 3493 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ