კურტ კობეინი : შვილის შესახებ

Kurt Cobain: About a Son

ჟ ა ნ რ ი
მუსიკალური
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
დოკუმენტური ფილმი ჯგუფ ”NIRVANA”-ს ლიდერის შესახებ, რომელმაც 1994 წელს მოიკლა თავი. ფილმში გაჟღერებულია კურტ კობეინის ხმის ჩანაწერები, რომლებიც მაიკლ აზერადმა თავისი ...
წ ე ლ ი
2006
I M D B
7.4
( 3216 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ