კობი ბრაიანტის მუზა

Kobe Bryants Muse

ჟ ა ნ რ ი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
დოკუმენტური ფილმი კალათბურთელი კობი ბრაიანტის კარიერაზე.
წ ე ლ ი
2015
I M D B
8
( 881 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ