დიდი გამყინვარება

Ice Age

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
საბავშვო
სათავ გადასავლო
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
გამყინვარების პერიოდი დასრულდა, და დაიწყო გლობალური დათბობა. ტოვლი დადნობას იწყებს, და მთელი ხეობის ცხოვრება დგება საფრთხის ქვეშ. ამ ჯერად მთავარმა გმირებმა უნდა მთელი ძალებით შეერთდნენ, რომ კატასტროფა აირიდონ თავიდან...
წ ე ლ ი
2006
I M D B
6.9
( 203780 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 80 მ