დევიდ ლინჩი: ხელოვნებით ცხოვრება

David Lynch: The Art Life

ჟ ა ნ რ ი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
დევიდ ლინჩის ძალიან პირადი მონოლოგი: იდეალურ ბავშვობაზე, მშფოთვარე სტუდენტობასა და საკუთარი თავის ძიებაზე ხელოვნებაში. იგი აღწერს სურათებს , რომლებიც ისე ...
წ ე ლ ი
2017
I M D B
7.2
( 2104 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ