მეფისნაცვალის სახლი

Viceroy's House

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
ისტორიული
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
1947 წელს ლორდი მაუნტბეტენი იღებს უკანასკნელი მეფის ნაცვალის თანამდებობას, დავალებით გადასცეს ინდოეთი კვლავ ერს და იკავებს სასახლის საუკეთესო სართულს.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
6.6
( 2105 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ