ჩემი ბიძაშვილი რეიჩელი

My Cousin Rachel

ჟ ა ნ რ ი
მელოდრამა
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილიპი ძალიან მიჯაჭვულია მის მამობილ ემბროუზზე. იტალიაში მოგზაურობის დროს ემბროუზი დაქორწინდება და მალევე გარდაიცვლება. ფილიპი დარწმუნებულია, რომ მისი მამობილი რეიჩელმა ...
წ ე ლ ი
2017
I M D B
6
( 5848 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ