ასეთია ცხოვრება ბალთაზარ

Au Hasard Balthazar

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ოდესღაც ბავშვებმა პატარა ვირს ბალთაზარი დაარქვეს. დროის გასვლასთან ერთად ბავშვებიც გაიზარდნენ. ახლა ბალთაზარი ხელიდან ხელში გადადის.
წ ე ლ ი
1966
I M D B
7.9
( 13123 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ