ხელშეუხებლები

A Gang Story

ჟ ა ნ რ ი
კრიმი ნალური
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმი მოგვითხრობს საშიშ დამნაშავეების დაჯგუფებაზე სამხრეთ საფრანგეთში, რომელიც 70-იანი წლების დასაწყისში მარტივად და მოხერხბულად ძარცვავდა ბანკებს და სხვა უამრავ დანაშაულს ჩადიოდა.
წ ე ლ ი
2011
I M D B
7
( 6473 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ