მოდის რეალური ფასი

The True Cost

ჟ ა ნ რ ი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ენდრიუ მორგანის ფილმი.ესაა დოკუმენტური ფილმი, რომელიც იკვლევს მოდის გავლენას ხალხზე და პლანეტაზე.
წ ე ლ ი
2015
I M D B
7.7
( 4035 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ