ლაიმჰაუზის გოლემი

The Limehouse Golem

ჟ ა ნ რ ი
ტრილერი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
1880 წელი. ლაიმჰაუზში მკვლელობები ხდება. ყველას ჰგონია რომ მკვლელობების მიზეზი გოლემია, მითოლოგიური არსება, რომელიც მაგიის დახმარებით გაცოცხლდა.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
6.3
( 4619 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ