ჯულიას თვალები

Julia's Eyes

ჟ ა ნ რ ი
ტრილერი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ქალის ისტორია,რომელიც თანდათან კარგავს მხედველობას და სურს მოასწროს სრულ დაბრმავებემდე ტყუპისცალი დის სიკვდილის გამოძიება.
წ ე ლ ი
2010
I M D B
6.7
( 25087 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ