მცირე დანაშაულები

Small Crimes

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
ტრილერი
კრიმი ნალური
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ყოფილი პოლიციელი ექვსწლიან სასჯელს მოიხდის მკვლელობის მცდელობის გამო. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ იგი გადაწყვეტს შური იძიოს მაგრამ ნამდვილ ქაოსში ამოჰყოფს თავს.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
5.8
( 3605 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ