ბედნიერი ქორწინება

A Good Marriage

ჟ ა ნ რ ი
ტრილერი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
25 წლიანი ბედნიერი ქორწინების შემდეგ, დარსი გაიგებს საშინელ საიდუმლოს მის ქმარზე. როგორ მოიქცე, თუ საფრთხეში არა მხოლოდ ოჯახია, არამედ სიცოცხლეც?
წ ე ლ ი
2014
I M D B
5.2
( 7349 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ