მე იქ არ ვარ

I'm Not There

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მუსიკალური
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ბობ დილანის ცხოვრების ისტორია, გადმოცემული ექვსი პერსონაჟის მიერ.
წ ე ლ ი
2007
I M D B
7
( 50746 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ