ბასტერის ცუდი გული

Buster's Mal Heart

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ადგილობრივი შეშლილი შედის ცარიელ სახლებში, ცხოვრობს გარვეული დროის განმავლობაში , შემდეგ ქვაბში ისაქმებს და ისე ტოვებს სახლს. მას პოლიციის გარდა სერიოზულად არავინ ...
წ ე ლ ი
2017
I M D B
5.9
( 3217 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ