უჩვეულო ზღაპრები

Extraordinary Tales

ჟ ა ნ რ ი
მისტიკა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ედგარ ალან პოს 5 მოთხრობის ადაპტაცია.
წ ე ლ ი
2015
I M D B
6.4
( 2150 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ