დაწერო სიყვარული მის ხელებზე

To Write Love on Her Arms

ჟ ა ნ რ ი
მუსიკალური
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმი მოგვიყვება ზღაპრების მოყვარულზე, 19 წლის გოგონაზე სახელად რენი. მისი იდეალებია: სეფექალები, გმირები და ყოველთვის ჰეპიენდები. მაგრამ რენის ნამდვილი ცხოვრება წააგავს ...
წ ე ლ ი
2015
I M D B
6.6
( 2472 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ