ვალერიანი და ათასი პლანეტის ქალაქი

Valerian and the City of a Thousand Planets

ჟ ა ნ რ ი
მძაფრ -სიუჟეტიანი
სათავ გადასავლო
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ვალერიანისა და ლაურენის თავგადასავალი, რომლებიც დროში მოგზაური აგენტები არიან.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
6.6
( 53889 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ