ფორს მაჟორი

Force Majeure

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
შვებულების დროს ალპებში ყოფნისას ოჯახი ზვავის შემსწრე გახდა. ამ მოვლენამ მათზე ისეთი ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ შეცვალა ბევრი რამ მათ ცხოვრებაში.
წ ე ლ ი
2014
I M D B
7.3
( 34846 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ