24 საათი სიცოცხლისათვის

24 Hours to Live

ჟ ა ნ რ ი
ტრილერი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
მორიგი დავალებისას კლავენ მკვლელს, რომლის სინდისზეც ბევრი უდანაშაულო სიცოცხლეა. იგი იმ ქვეყნიდან 24 საათით ბრუნდება, რათა შეძლოს მისი სულის გადარჩენა.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
5.8
( 1222 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ