გზა სამოთხისაკენ

Paradise Road

ჟ ა ნ რ ი
ისტორიული
საომარი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
დრამატული ისტორია, ქალთა ჯგუფზე, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს იაპონიის საკონცენტრაციო ტყვეთა ბანაკში იყვნენ. სხვადასხვა ეროვნების ქალები, რომლებიც სხვადასხვა ენაზე ...
წ ე ლ ი
1997
I M D B
6.8
( 4526 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ