ჩვეულებრივი ფაშიზმი

Triumph Over Violence (Обыкновенный фашизм)

ჟ ა ნ რ ი
საომარი
ისტორიული
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ფილმში გამოყენებულია ფაშისტური გერმანიის პროპაგანდის სამინისტროს კინოარქივებიდან ამოღებული მასალები, აგრეთვე ჰიტლერის პირადი ფოტოარქივები. ფილმს მიღებული აქვს ”ოქროს გლობუსი” და კინოკრიტიკოსების ...
წ ე ლ ი
1965
I M D B
8.3
( 1147 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ