მობი დიკი

Moby Dick

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
სათავ გადასავლო
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
გემის კაპიტანი ცდილობს ყველა ძალა იხმაროს რათა დაიჭიროს თეთრი ვეშაპი, მობი დიკი, კაპიტანი შეპყრობილი ვეშაპის განადგურების იდეით. ჰერმანი მელვილი ცნობილი ...
წ ე ლ ი
2010
I M D B
6.2
( 1273 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ