არიელი წყვილი

The Aryan Couple

ჟ ა ნ რ ი
საომარი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელი ებრაელი ბიზნესმენის ისტორია, რომელიც იძულებულია მისი ოჯახის უსაფრთხო გადაყვანისათვის გერმანიაში , საკუთარი ბიზნესი გადასცეს ნაცისტებს.
წ ე ლ ი
2004
I M D B
6.3
( 925 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ