მე და შენ

Me and You

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ბიძაშვილები, რომლებიც სარდაფში ემალებიან სამყაროს.
წ ე ლ ი
2012
I M D B
6.6
( 4479 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ