დამზადებულია დაგენჰამში

Made in Dagenham

ჟ ა ნ რ ი
ისტორიული
კომედია
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
1968 წელს ფორდის ქარხანაში 850 ქალი გაიფიცა იმის გამო, რომ ქალების უფლებები ირღვეოდა. ითვლება, რომ სწორედ ამ დროიდან, პირველად წამოიჭრა საკითხი, რომ ...
წ ე ლ ი
2010
I M D B
7.2
( 11991 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ