დედა!

Mother!

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
ტრილერი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
წყვილის ურთიერთობას გამოცდის გავლა მოუწევს, როდესაც მათ ოჯახში დაუპატიჟებელი სტუმრები მოვლენ და დაარღვევენ მათ იდილიას.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
7
( 46757 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ