კავშირი

Coherence

ჟ ა ნ რ ი
ტრილერი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ასტროლოგიული ანომალიების ღამეს რვა მეგობარი საღამოს ვახშმად იკრიბება. ისინი ხდებიან უცნაური და მისტიკური ამბების მონაწილეები.
წ ე ლ ი
2014
I M D B
7.2
( 73783 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ