ვერონიკას ორმაგი ცხოვრება

The Double Life of Veronique

ჟ ა ნ რ ი
ტრილერი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ვერონიკა და ვერონიკი სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ და არასოდეს შეხვედრიან. ერთი მათგანის სიკვდილი სამუდამოდ ცვლის მეორის ცხოვრებას.
წ ე ლ ი
1991
I M D B
7.9
( 32275 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ