ცუდი დღე შურისძიებისათვის

Bad Day for the Cut

ჟ ა ნ რ ი
ტრილერი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
საშუალო ასაკის ირლანდიელი ფერმერი, რომელიც ჯერ კიდევ დედასთან ერთად ცხოვრობდა გადაწყვეტს შური იძიოს , მოხუცი ქალბატონის მკვლელზე.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
6.3
( 694 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ