მეფე

Tsar (Царь)

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
ისტორიული
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
16 საუკუნე, რუსეთი, ივანე მრისხანეს მმართველობის ხანა.
წ ე ლ ი
2009
I M D B
6.9
( 2411 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ