ძალიან ბნელი დრო

Super Dark Times

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
ტრილერი
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ზაკი და ჯოში მთელი ცხოვრება მეგობრები არიან. ისინი კვლავ განაგრძნობდნენ მეგობრობას, რომ არა ერი უბედური შემთხვევა, რომლის დამალვაც გადაწყვიტეს.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
6.5
( 3630 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ