რობერტ დერსტის დაკარგული ცოლი

The Lost Wife of Robert Durst

ჟ ა ნ რ ი
ტრილერი
დრამა
კრიმი ნალური
ისტორიული
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
YOUNG AND WIDE-EYED, KATHIE FALLS IN LOVE WITH CHARMING YET QUIRKY REAL ESTATE SCION ROBERT DURST, ONLY TO FIND THEIR MARRIAGE TURNING STRANGER, DARKER AND MORE DISTURBING AS TIME PASSES.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
6.1
( 134 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ