მონღოლი: ჩინგიზ ყაენის აღზევება (2007)

Mongol: The Rise of Genghis Khan

ჟ ა ნ რ ი
ისტორიული
მძაფრ -სიუჟეტიანი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ისტორია ასახავს ჩინგიზ ყაენის ახალგაზრდობას, მისი მონად ყოფნის პერიოდს, მანამდე, სანამ ნახევარ მსოფლიოს დაიპყრობდა, მათ შორის რუსეთს - 1206 წელს.
წ ე ლ ი
2007
I M D B
7.3
( 40015 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ