ჩინური თავსატეხი

Chinese Puzzle (Casse-tête chinois)

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
მელოდრამა
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ქსავიე, რომელმაც შეალია ახალგაზრდობა იდეალური ქალის ძიებაში, ოცდაათი წლის ასაკში დაწყნარდა: ახლა ის 40ს მიღწეულია, დაქორწინებულია ინგლისელ ვენდიზე და მათ ორი შვილი ...
წ ე ლ ი
2013
I M D B
7
( 11349 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ