უდაბნოს სიმონი (სიმონ მესვეტე)

Simon of the Desert

ჟ ა ნ რ ი
ისტორიული
კომედია
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
სიმონი, ღრმად რელიგიური მამაკაცი ცხოვრობს მეოთხე საუკუნეში, მას სურს ახლოს ღმერთთან, ის მიცოცავს სვეტზე. ეშმაკს სურს ჩამოვიდეს დედამიწაზე და ცდილობს ...
წ ე ლ ი
1965
I M D B
8
( 7680 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ