ის რაც დავკარგეთ

Things We Lost in the Fire

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ქვრივი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ დაკარგა ქმარი, დაპატიჟებს მის პრობლემურ საუკეთესო მეგობარს მასთან და მის ორ შვილთან ერთად იცხოვროს. ჯერი დაეხმარება ...
წ ე ლ ი
2007
I M D B
7.2
( 25575 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ