ბემბი 2

Bambi II

ჟ ა ნ რ ი
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
ბემბის თავგადასავალი გრძელდება.
წ ე ლ ი
2006
I M D B
6.1
( 7483 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ