შეუპოვარი მცველი

Bullet Head

ჟ ა ნ რ ი
კრიმი ნალური
დრამა
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
დამნაშავეები აპირებენ გაძარცვონ პოლიციის საცავი, მაგრამ ამის ნაცვლად გაცოფებული ძაღლის, სახელად დენიროს, ხაფანგში აღმოჩნდებიან.
წ ე ლ ი
2017
I M D B
5.2
( 1326 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ